Oleh: sanginspirasi | 1 September 2015

Belajar Bahasa Pemograman Komputer

Bahasa Pemograman Komputer adalah salah satu matakuliah pada Program Studi Tadris Matematika STAIN Gajah Putih Takengong, Aceh Tengah, Aceh. Mata kuliah ini memberikan pengenalan tentang dasar-dasar aplikasi komputer dan penerapannya pada bidang Matematika yang meliputi pengenalan sistem operasi, pengolah kata, pengolah angka, dan beberapa software yang berkaitan dengan Matematika. Topik yang dibahas meliputi : Dasar-Dasar pengolah kata, pengolah angka, formula dan grafik, serta software MATLAB.
Diharapkan setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan dasar menggunakan aplikasi komputer untuk menyusun naskah, melakukan perhitungan dan membuat grafik menggunakan formula pada lembar kerja, dan mahir menggunakan software tertentu yang berkaitan dengan bidang matematika.
Sebagai dosen yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Bahasa Pemograman Komputer tersebut, saya memanfaatkan fasilitas blog ini untuk mendukung kegiatan perkuliahan di kelas, seperti dengan memperlajari SAP matakuliah (mengunduhnya terlebih dahulu), mengunduh soal-soal latihan, mengunduh materi perkuliahan, berdiskusi tanya jawab terkait materi dan lain sebagainya.
1. Satuan Acara Perkuliahan Bahasa Pemograman Komputer unduh disini SAP
2. Materi Ajar, unduh disini BAHAN AJAR
3. Latihan-latihan unduh semua disini Latihan 4

Latihan 5

Latihan 6

Latihan_1

Latihan_2

latihan3

ok, selamat belajar… silahkan dipelajari dan jika ada yang diragukan, boleh didiskusikan di ruang komentar.

Berdasarkan perhitungan nilai akhir matakuliah dari semua penilaian dan evaluasi dilakukan, seperti dari kuis, tugas, makalah, Ujian Mid Tes dan Final tes dan lain sebagainya, didapat perolehan nilai akhir mahasiswa dengan urutan baik sekali- baik, yaitu :
1. TMA Unit A
Ferdi Julian Putra
Marisa
Herlina

2. TMA Unit B
Andaini Mahara
Ayu Miara
Fakhri Aramiko
Fitri Ariyanti
Idal Fitri
Ilmida Osin
Mardiya Hatira
Nuri Haula Radianti
Pitra Nugraha Alida
Rahyana
Risna Letisa
Susandi
Syamsari
Zaitun Nella
Ayu Malisa Rezeki
Ihsan Lutfi
Mariana Ulfa
Marina Ayura

3. TMA Unit C
Anisa Muliani
Arianti
Asnidar Wati
Fitriyani
Ilham Pagri
Kiswa Tunnurin
Laila Fitri
Lisma Waddah
Mawardi
Rizka Utari
Samawati Walardah
Sartika M
Selvia Ramadhani
Sukma Julia Wati
Wirdasari
Kiki Ulandari
Nur’aini

Bagi Mahasiswa yang namanya tidak tercantum diatas agar segera menghubungi atau menemui dosen yang bersangkutan.

Dosen yang bersangkutan

Ilham Marnola, M. Pd.

Oleh: sanginspirasi | 1 Februari 2015

Nilai Akhir Mata Kuliah Bahasa Pemograman Komputer

Berdasarkan perhitungan nilai akhir mata kuliah Bahasa Pemograman Komputer dari semua penilaian dan evaluasi dilakukan, seperti dari kuis, tugas, makalah, Ujian Mid Tes dan Final tes didapat perolehan nilai akhir mahasiswa dengan urutan baik sekali – baik, yaitu :
1 Maulisa Fitri
2 Yuniska Rizki
3 Rahmita
4 Latifah
5 Desi Puspita Sari
6 Rosdaini
7 Mutiara Wati
8 Jumiati
9 Rumiati
10 Asmi Handayani
11 Rahmayana
12 Ahmad Damanhuri
13 Edian Putra
14 Safril Gumesta

Bagi Mahasiswa yang namanya tidak tercantum diatas agar segera menghubungi atau menemui dosen yang bersangkutan.

Terima Kasih

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Ilham Marnola, M. Pd.

Oleh: sanginspirasi | 31 Januari 2015

Nilai Akhir Mata Kuliah Internet

Berdasarkan perhitungan nilai akhir mata kuliah Internet dari semua penilaian dan evaluasi dilakukan, seperti dari Kehadiran, kuis, tugas, makalah, Ujian Mid Tes dan Final Tes, didapat perolehan nilai akhir mahasiswa dengan urutan baik sekali – baik, yaitu :

Jumiati Aini

Alhadi

Ariansyah

Bagi Mahasiswa yang namanya tidak tercantum diatas agar segera menghubungi atau menemui dosen yang bersangkutan.
Terima kasih

Dosen Pengampu Mata kuliah

Ilham Marnola, M. Pd

Oleh: sanginspirasi | 31 Januari 2015

Nilai Akhir Mata Kuliah Ilmu Komputer 2

Berdasarkan perhitungan nilai akhir matakuliah dari semua penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan, seperti dari kuis, tugas, makalah, Ujian Mid Tes dan Final Tes, didapat perolehan nilai akhir mahasiswa dengan urutan baik sekali- baik, yaitu :

Wahyu Sayangsah

Alhadi

Ariansyah

Jumiati Aini

Jamiati

Mahdi

Suhardi Mahara

 

Bagi Mahasiswa yang namanya tidak tercantum diatas agar segera menghubungi atau menemui dosen yang bersangkutan.
Terima kasih

Dosen Pengampu Mata kuliah

Ilham Marnola, M. Pd

Catatan :
Tugas makalah sebagai Prasyarat ujian wajib dikumpulkan untuk seluruh Mahasiswa

Oleh: sanginspirasi | 20 April 2012

Mus’ab bin Umair (Duta Islam Yang Pertama)

Mereka berkata, jika Usaid bin Hudhair, Sa’ad bin Mu’adz dan Sa’ad bin Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu?! Mari kita menemui Mush’ab dan menyatakan keislaman kita.” Kata orang, “kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya”.

Ini adalah kisah seorang pemuda tajir yang hidup dalam kemewahan serta fasilitas lengkap yang diberikan oleh orang tuanya. Ia lahir dan dibesarkan dalam limpahan kenikmatan. Lelaki manja dan selalu dielu elukan oleh ibu dan kerabatnya. Pakaiannya ibarat bunga ditaman, menebarkan aroma wewangian. Tak satupun kekurangan yang ia dapatkan dari kesenangan dunia yang diberikan ibunya kepadanya. Ia hidup serba kecukupan.
Ia adalah anak muda yang masih sangat muda. Namun ia adalah bintang yang selalu dinanti disetiap rapat dan pertemuan. Gayanya yang mempesona serta otaknya yang cerdas menjadi keistimewaan Mush’ab bin Umair yang mampu menyelesaikan banyak persoalan.
Suatu hari, anak muda ini mendengar berita tentang Muhammad yang selama ini dikenal jujur..berita tentang kerasulannya. Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Perhatian warga Makkah terpusat pada berita ini. Berita tentang Muhammad saw. Dan agama yang dibawanya. Tak ketinggalan anak muda yang manaj ini pun semakin serius mendengarkan berita ini.
Diantara berita yang didengarnya ialah Rasulullah bersama pengikutnya biasa kumpul ditempat yang jauh dari gangguan orang-orang Quraisy yaitu dibukit Shafa, dirumah Arqam bin Abul Arqam. Ia pun memutuskan untuk segera kesana ke rumah Arqam bin Abul Arqam.
Mush’ab masuk dan duduk disudut ruangan. Dan, disinilah perubahan akan dimulai. Al-Qur’an mulai mengalir dari bibir Rasulullah. Mengalir menembus telinga, merasuk kedalam hati.
Muash’ab terlena, terpesona oleh kalimat-kalimat itu. Dia terbuai, melayang entah kemana. Rasulullah mendekatinya, mengusap dada Mush’ab dengan penuh kasih sayang. Ada kedamaian yang Mush’ab rasakan. Ada ketenangan yang tak pernah ia alami..setenang samudra yang dalam.
Mush’ab pun bersyahadat. Dalam waktu singkat ia menjadi pemuda yang arif dan bijaksana. Jauh melebihi usianya.
Saat Mush’ab masuk Islam, tak ada kekuatan apapun yang ia takuti selain Khunas binti Malik ibunya sendiri. Bahkan seandainya seluruh Makkah, termasuk berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi satu kekuatan yang menakutkan yangb hendak menyerang dan menghancurkannya, Mush’ab tidak akan bergeming sedikit pun. Akan tetapi, jika ibunya yang menjadi penghalang, maka itulah rintangan ynag sesungguhnya.
Mush’ab merahasiakan keislamannya sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik. Namun dikota Mekkah tak ada rahasia yang tersembunyi. Seorang laki-laki bernama Usman bin Thalhah, pernah melihat Mush’ab memasuki rumah Arqam dengan mengndap-endap. Lalu diwaktu yang lain ia melihat Mush’ab sholat seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.
Akhirnya, berita keislaman Mush’ab sampai juga ketelinga ibunya.
Kini Mush’ab tengah dihadapkan pada ibu dan sanak kerabatnya serta para pembesar Makkah. Mush’ab dengan hati mantapnya membacakan ayat-ayat Al-Qur’an. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras tiba-tiba tangan yang bergerak cepat itu jatuh terkulai.
Karena rasa keibuannya, ibunda Mush’ab tidak jadi memukulnya dan memikirkan cara lain untuk menghukum putranya. Mush’ab akhirnya dikurung dikamarnya untuk beberapa lama. Sampai akhirnya Mush’ab berhasil meloloskan diri dan hijrah ke Habsyah.
Pada suatu hari ia mengahmpiri ia mengahmpiri kaum Muslimin yang sedang duduk disekeliling Rasulullah saw. Melihat penampilan Mush’ab, mereka menundukan pandangan bahkan ada yang menangis. Mereka melihat Mush’ab memakai jubah yang bertambal tambal. Padahal, masih segar dalam ingatan mereka bagaimana penampilannya sebelum masuk Islam. Pakaiannya ibarat bunga ditaman, menebarkan aroma wewangian.
Adapun Rasulullah, beliau menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Kedua bibirnya tersenyum bahagia dan bersabda,
“Dahulu, tiada yang menandingi Mush’ab dalam mendapatkan kesenangan dari orang tuanya. Lalu semua itu dia tingalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya.”
Semenjak ibunya putus asa mengembalikan Mush’ab pada berhala-berhalanya. Ibunya memutus segala pemberian yang biasa ia berikan kepada putranya itu.
Mush’ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya, dan memilih hidup miskin dan kekurangan. Pemuda ganteng dan parlente itu, kini hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar, sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar.
Mush’ab diutus Rasulullah ke Madinah
Inilah tugas penting yang Rasulullah embankan kepada Mush’ab. Kepada anak muda yang cerdas dan bijaksana. Sebenarnya banyak para sahabat lain yang usianya jauh lebih dewasa dari Mush’ab, lebih berpengaruh, lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sadar sepenuhnya bahwa beliau tidak akan salah memikulkan tugas itu kepada Mush’ab. Menyerahkan kepadanya masa depan Islam di kota Madinah. Kota yang tak lama lagi akan menjadi kota hijrah, pusat dakwah, tempat berhimpunya penyebar dan pembela Islam.
Saat Mush’ab memasuki kota Madinah, jumlah orang Islam hanya 12 orang. Yaitu, hanya orang-orang yang berbai’at dibukit Aqobah.. hanya dalam waktu beberapa bulan, penduduk Madinah sudah berbondong bondong masuk Islam. Terlebih saat beberapa tokoh menyatakan keislamannya seperti Usaid bin Hudhair, Sa’ad bin Mu’adz dan Sa’ad bin Ubadah. Maka, masuknya ketiga tokoh ini kedalam barisan Islam berarti pintu lebar bagi masuk Islamnya penduduk Madinah.
Mereka berkata, jika Usaid bin Hudhair, Sa’ad bin Mu’adz dan Sa’ad bin Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu?! Mari kita menemui Mush’ab dan menyatakan keislaman kita.” Kata orang, “kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya”.
Pada tahun haji berikutnya, kaum Muslimin Madinah mengirim rombongan yang mewakili mereka menemui Nabi. Mereka berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi pada mereka, yaitu Mush’ab bin Umair.
Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil yang gemilang tiada tara. Beberapa tahun kemudia Rasulullah beserta sahabtanya hijrah ke Madinah.
Syahidnya Mush’ab bin Umair
Keklahan kaum kafir Quraisy saat perang Badar membuat kebencian mereka semakin dalam pada Rasulullah dan kaum Muslimin. Lalu direncanakanlah balasan untuk menghancurkan kaum Muslimin. Semua balasan itu akan terekam dalam sebuah peristiwa penuh ibroh dan hikmah bagi kaum Muslimin sampai kapan pun. Yaitu Perang Uhud.
Perang yang seharusnya kemenangan sudah di atas angin bagi kaum Muslimin. Kemudia berbalik arah berpihak kepada kaum kafir Quraisy. Hal ini disebabkan ketidak patuhan pasukan berpanah dalam mentaati Rasulullah. Tergiurnya pasukan berpanah pada harta rampasan perang, sehingga mereka berlarian menuruti bukit berlomba merebut harta Ghonimah.
Pada saat itulah, tanpa diduga pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir tiba tiba datang dari atas bukit. Yang membuat pasukan Islam kalang kabut.
Kesempatan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pasukan kafir. Melihat barisan kaum Muslimin porak poranda, musuh pun mengarahkan serangan ke Rasulullah. Mush’ab menyadari suasana gawat ini. Maka diacungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya. Dengan suara lantang ia bertakbir “ Allahu Akbar”. Ia maju, menerjang, berkelebat kesana kemari mengibaskan pedangnya. Ia ingin mengalihkan serangan musuh yang sedang tertuju kepada Rasulullah saw. Ia menyerang sendiri, namun terlihat seperti satu pasukan tentara. Satu tangannya memegang bendera pasukan yang harus terus berkibar dan tangan satunya lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Jumlah musuh yang dihadapi Mush’ab semakin banyak. Mereka ingin menginjak-injak mayatnya untuk mencapai Rasulullah.
Sekarang, marilah kita dengarkan apa yang diceritakan oleh saksi mata. Bagaimana saat saat terakhir sebelum Mush’ab bin Umair gugur sebagai syahid.
Ibnu Sa’d menyebutkan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil berkata, “Ayahku pernah bercerita begini, Mush’abbin Umair adalah pembawa bendera pasukan di perang Uhud. Tatkala pasukan Kaum Muslimin porak poranda, Mush’ab tetap gigih berperang. Seorang tentara berkuda musuh, Ibnu Qoimiah, menyerangnya dan berhasil menebas tangan kanannya hingga putus. Mush’ab mengucapkan, “Muhammad tiada lain hanyalah seorang Rasul, yang sebelumnya telah didahului oleh para Rasul.”
Lalu, bendera itu ia ambil dengan tangan kirinyadan ia kibarkan. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mush’ab membungkuk keraah bendera pasukan, lalu dengan kedua pangkal pahanya ia mendekap dan mengibarkan bendera itu, sambil mengucapkan “Muhammad tiada lain hanyalah seorang Rasul, yang sebelumnya telah didahului oleh para Rasul.”
Orang berkuda itu menyerangnya lagi dengan tombak, menghujamkannya ke dada Mush’ab. Mush’ab pun gugur, dan bendera pun jatuh.”
Setelah pertempuran usai, jasad pahlawan gagah berani ini ditemukan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah digenangi darahnya yang suci. Seolah olah tubuh yang telah kaku itu takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa musibah. Karena itu, ia menyembunyikan wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang ditakutinya itu. Atau, ia merasa malu karena telah gugur sebelum bisa memastikan keselamatan Rasulullah.
Rasulullah bersama para sahabat mengitari setiap sudut medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai ditempat terbaringnya Mush’ab, bercucurlah air mata beliau dengan deras.
Khabbab bin Arat menceritakan, “Bersama Rasulullah kami hijrah dijalan Allah, untuk mengharap ridho-Nya. Pasti kita mendapat ganjaran disisi Allah. Diantara kami ada yang lebih dulu meninggal dunia, dan belum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun. Mush’ab bin Umair adalah satu dari mereka. Ia gugur di Perang Uhud. Tidak ada yang bisa dipakai unutk mengkafaninya kecuali sehelai kain. Jika ditutupkan mulai dari kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Jika ditutupkan mulai dari kakinya, kepalanya kelihatan. Maka, Rasulullah bersabda, “Tutupkanlah kebagian kepalanya, dan tutupilah kakinya dengan rumput idzkhir”
ada kesedihan dimata Rasulullah saw ketika melihat kain yang dipergunakan mengkafani Mush’ab. Beliau bersabda, “ketika di Mekkah dulu, tak seorang pun yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada kamu. Tetapi sekarang ini, rambutmu kusut, hanya dibalut sehelai burdah.”
Wahai Mush’ab cukuplah bagimu Sang Penyayang. Namamu akan selalu dikenang.
Ucapan salam untukmu wahai Mush’ab.
Sumber : 60 Siroh Sahabat karya Khalid Muhammad Khalid
Abu Rafah bin Nisan

sumber web : http://www.islamedia.web.id

Oleh: sanginspirasi | 14 April 2012

Tugas Mandiri Kimia SMK

Bagi siswa dan siswi SMK Insan Teknologi yang ingin mengerjakan Tugas Mandiri yang tempo hari saya sampaikan di kelas, silahkan di unduh atau di download 2 file berikut.

Buat sahabat yang lain dipersilahkan juga untuk mendownload file ini, semoga bermanfaat.

Dengan Tugas Mandiri ini, siswa atau siapa saja pembelajarnya dapat belajar sendiri dengan mengikuti langkah-langkah kerja yang diinstruksikan didalam tugas ini

Tugas Mandiri ini adalah penyempurnaan dari Tugas Kuliah saya dulu, namun jika masih ada kekurangan, mohon masukannya untuk perbaikan kedepan

ok selamat bekerja, semoga sukses….

File Tugas Mandiri untuk di download :
1. cover tugas mandiri (silahkan diklik “cover”nya untuk mendownload)
2.Tugas Mandiri kelas X SMK Insan Teknologi (silahkan diklik untuk mendownload)

alternatif link download
1. Cover Tugas Mandiri

2. Tugas Mandiri

Oleh: sanginspirasi | 23 Maret 2012

Kajian Kisah-Kisah dalam Al Quran

silahkan download rekaman kajian Kajian Kisah-Kisah dalam Al Quran yang diadakan di Masjid Komplek Green Life jalan Penganten Ali Ciracas Jakarta Timur setiap setelah subuh minggu kedua

Kajian ini di pandu oleh Ust DR Amir Faishol Fath MA, salah satu ahli tafsir Al Quran Indonesia.

pertemuan pertama dan kedua membahas tentang Kisah Nabi Adam AS
berikut link downloadnya :

1. Pertemuan pertaman : Nabi Adam AS jilid 1

2. Pertemuan Kedua : Nabi Adam AS jilid 2

file typenya adalah wav, kalau tidak bisa langsung di jalankan di windows media player… ada baiknya di convert

Oleh: sanginspirasi | 23 Maret 2012

Saatnya Putra Petir harus melawan

Terbukti,
Setiap Presiden Indonesia terjerat oleh BBM.
Terbukti,
Siapa pun presidennya, kapan pun masanya, harus menaikkan harga BBM.
Terbukti,
Setiap terjadi kenaikan BBM menimbulkan kehebohan nasional.
Terbukti,
Setiap kehebohan menguras energi nasional.
Energi dihambur-hamburkan.
Energi terbuang-buang sia-sia.
Energi yang mestinya untuk mendorong maju menjadi energi yang habis untuk berputar-putar.

Karena itu:
Mari kita lawan BBM!
Mari kita tolak BBM!
Mari beralih dari BBM ke listrik!

Mari!
Kita lawan BBM!
Untuk penyelesaian yang tuntas jangka panjang.
Agar BBM tidak lagi menjerat-jerat presiden-presiden yang akan datang.
Agar BBM tidak habis-habisnya menimbulkan kehebohan nasional.
Agar tidak terus-menerus menguras energi nasional.

Mari kita lawan BBM!
Mari kita produksi mobil-motor listrik nasional.
Kita pakai kendaraan listrik.
Bukan kendaraan yang haus BBM.

Jangan ketinggalan.
Seluruh dunia mengarah ke kendaraan listrik.
Seluruh dunia akan beralih ke kendaraan listrik.
Seluruh dunia akan meninggalkan kendaraan BBM.

Jangan sampai kita ketinggalan lagi.
Hanya untuk terjerat-jerat BBM sepanjang masa.
Hanya untuk berheboh-heboh tiada habisnya.
Hanya untuk menguras energi semua manusia Indonesia.

Mari kita produksi kendaraan listrik.
Mari kita manfaatkan listrik murah ketika tengah malam.
Ketika semua orang tidur dengan lelapnya.
Ketika AC-AC kantor tidak bekerja.
Ketika TV-TV tidak menyala.
Ketika lift-lift gedung bertingkat beristirahat.

Listrik tengah malam.
Terbuang sia-sia.
Listrik tengah malam.
Alangkah bermanfaatnya bila untuk nge-charge kendaraan kita.

Mari kita produksi motor listrik nasional.
Mari kita produksi mobil listrik nasional.

Kita!
Putra-putri bangsa.
Pasti mampu merealisasikannya.
BUMN siap menjadi pelopornya.
BUMN siap menjadi pemrakarsanya.
Inpres hemat energi No 05/2006 harus menjadi nyata.

AYO!
Siapa pun Anda.
Yang merasa sebagai putra bangsa.
Yang sudah lama mimpi mobil-motor listrik nasional.
Yang memiliki konsep, bukan yang hanya bisa mengeluh.
Yang siap bekerja keras, bukan yang hanya bisa bicara keras.
Yang bisa melakukan R&D sendiri.
Yang bisa melahirkan kualitas motor listrik tidak seperti yang kita kenal hari ini.
Yang siap bikin blueprint dan working prototype untuk produksi mobil/motor listrik nasional.
Yang mampu menemukan teknologi tidak sekadar merakit yang sudah ada.
Yang siap melibatkan lembaga pendidikan nasional jangka panjang.
Yang siap untuk mengikuti sertifikasi pengujian nasional.
Yang kalau dipatenkan bisa diterima.
Yang siap membangun perusahaan nasional.

Dan tentu.
Yang siap bekerjasama dengan BUMN.

Ayo kumpul di BUMN.
Kita bicarakan bersama.
Kita wujudkan bersama.
Kita jalankan bersama.

Ayo kita lahirkan motor listrik nasional.
Ayo kita lahirkan mobil listrik nasional.

Ayo!
Jeratan nasional itu kita urai.
Kehebohan nasional itu kita cegah.
Pemborosan energi nasional itu kita akhiri.

Ayo.
Indonesia jangan ketinggalan lagi.

Mari!
Kita akhiri keluh-kesah.
Kita ganti dengan motor listrik nasional.
Kita ganti dengan mobil listrik nasional.

Mari kita songsong bersama.
Lahirnya……
Jabang bayi PUTRA PETIR ini!(*)

Dahlan Iskan
Menteri  BUMN

Keterangan :

  1. Tanggal 20 Mei 2012 adalah target kesepakatan mendirikan perusahaan nasional patungan BUMN-partner. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
  2. Respons terhadap gagasan ini silakan email: dahlanlistrikiskan@gmail.com.
  3. Peminat serius menjadi partner usaha dan partner dalam konsep dan rancangbangun mobil-motor listrik nasional silakan email ke: dahlanmobillistriknasionaliskan@gmail.com paling lambat 21 April 2012 bertepatan dengan Hari Ibu Kita Kartini.
  4. Pertemuan-pertemuan intensif dilakukan antara 21 April 2012 sampai 15 Mei 2012

    #sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2012/03/11/saatnya-putra-petir-harus-melawan/

Link Download Talkshow “Kuat & Mandiri dengan Pendidikan Qur’ani Perspektif Politik” dengan pembicara Ustadz Anis Matta Lc (Wakil Ketua DPR RI dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera)

1. Pemaparan tentang “Kuat dan Mandiri dengan Pendidikan Al Quran Perspektif Politik”
2.tanya jawab dari paparan diatas

Talkshow ini merupakan rangkain acara dalam Islamic Book Fair ke 11, Talk show ini sendiri dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 bertempat di Ruang Utama Istora Senayan Jakarta

kalau ada masalah, silahkan di sampaikan…
kalau tidak bisa langsung di putar, barangkali di convert dulu ke format ke mp3, ekstensi file ini ada wav.

mohon komentarnya ya…. ^_^

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.